LO presser regjeringen for å bevare jobbene i Hydro på Karmøy