Køene på E39 ved Sandnes blir borte i 2009

Senhøstes åpnes ny rv 44. Nå sier Vegdirektoratet ja til forskottering av fire felt fra Stangeland til Sandved på E39.