• Ketil Nesse

Produksjon startet igjen på Valhall