Havbruket vil vokse

FHL ber regjeringen godkjenne nye havbrukskonsesjoner og mer fisk per anlegg.