Mange vil ha en bit av ledige tv-bånd

Tirsdag ble det stille på tv-båndet i Rogaland da de analoge tv-signalene ble slukket. Stillheten vil ikke vare lenge.