Fortsatt svakt for industrien

Industrien sliter fortsatt med svak utvikling i produksjon og etterspørsel, viser kvartalstall fra Statistisk sentralbyrå.Situasjonen i verkstedindustrien preger bildet, men det er store bransjevise forskjeller. Spesielt eksportrettet industri er inne i en god periode, mener SSB.