Oljefondet tapte stort på aksjer

Avkastningen på Statens petroleumsfond var i fjor den dårligstesiden fondet ble etablert i 1995. Det var aksjeporteføljen somsviktet i 2000.