Sender norske sjøfolk på land

Refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk foreslås endret. Det vil spesielt gå ut over rogalandske rederier og lokale sjøfolk.