Øk innvandringen radikalt

Uten flere arbeidsinnvandrere vil Norge aldri klare seg, mener NHO. Landet trenger hundretusenvis av nye jobber, men klarer ikke å produsere nok arbeidskraft.