Avtalefestet pensjon øker

Ved utgangen av juli i år mottok 31.258personer avtalefestet pensjon (AFP) i Norge. Det er 5.630 flere ennved årsskiftet og en økning på 22 prosent, ifølgeRikstrygdeverket.