ABI og Vormedal

*16. september i år skrev Dagens Næringsliv om småsparere som skal ha blitt lurt til å kjøpe høyt prisede unoterte aksjer i et kynisk finansspill, der Aker Brygge Invest (ABI) sto sentralt. Artikkelen ble fulgt opp med en rekke artikler.