Vurderer transportsamarbeid for laks

Tine Norske Meierier BA, Norsk Kjøtt BA, Domstein ASA og Fjord Seafood ASA skal vurdere muligheten for å utvikle felles løsninger for transport av fersk og frossen sjømat til det norske og nordiske markedet.