Statlig jegerkorps i rovdyrkonflikten

Regjeringen vil satse mer penger for å dempe konfliktnivået i rovdyrkonflikten. Et statlig jegerkorps skal bidra til dette.