Venstres gunst må vinnes med milliarder

Regjeringen må i høst foreta historiens største flyttesjau av milliarder for å få til et budsjettforlik med sentrumspartiene, mener Venstre.