Fra olje til lakseservice

I Hjelmeland yngler en ny næring i kjølvannet av oppdrettsbransjen. Verkstedeier Hogne Fjellanger vil starte Rogalands første lakseservicebedrift.