SSB: Renta ned 1,5 prosent neste halvår

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter en rentenedgang på 1,5 prosent de neste seks måneder. Det er likevel ikke nok til å hindre at realrenta vil øke.