Forlenget kontrakt på Åsgård

Statoil har bestemt seg for å benytte seg av den avtalte muligheten for å beholde flotellet «Safe Britannia» på Åsgard B med 1 måned ekstra. Det vil dermed være i operasjon på Åsgard fram til 24. september.