Lupe på fiskeri og havbruk

Fiskeri— og havbruksnæringens betydning i Rogaland er undervurdert. Nå skal fakta på bordet og slagplaner legges. Målet er å sikre oljefylkets andel av den enorme veksten som ventes i produksjon og foredling av mat fra havet.