• Tina Bru (H), Roy Steffensen (Frp) og Torstein Tvedt Solberg (Ap), til høyre, på sine faste plasser på rogalandsbenken. Jonas Haarr Friestad

- Vi må samarbeide om studentboliger

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener å bygge studentboliger er en så viktig sak at stortingspartiene bør samle seg, ikke bare snakke med store, tomme ord.