Statoil endrer sitt prestasjons-lønnssystem

Det er i de siste dagene skapt et inntrykk av at det eksisterer en grådighetskultur i Statoils ledelse fordi selskapet er i ferd med å prøve ut et nytt lønnssystem hvor det blir lagt større vekt på resultatene som oppnås av den enkeltes innsats. Dette nye prestasjonslønnssystemet prøves i første omgang ut blant selskapets 150 øverste ledere og gjelder for året 2000.