Inntektsvekst på 3,5-4 milliarder kroner

Kommuneøkonomiproposisjonen trekker opp retningslinjene for kommunenes økonomi. Hvor store de endelige statlige bevilgningene blir og hvor stort skattøren blir, bestemmes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for neste år.