Sokndal byr på industriplass

SOKNDAL: Sokndal er på offensiven for å skaffe kommunen nye industriarbeidsplasser. Særlig Titanias tidligere industriområde på Sandbekk i Sokndal holder kommunen fram som et velegnet område for nyetablerere. Flere bygninger står klar for innflytting og tomtearealer for nybygg er heller ikke mangelvare.