• Jon Ingemundsen

Opplagsras for Rogalands Avis

Løssalgsavisene og nummer to-avisene sliter, mens situasjonen er mer stabil for abonnementsavisene. Det er noen av hovedtrekkene vi kan finne i opplagsstatistikken fra 2009.