Scancem-salget reddet Aker RGI

Aker RGI med holdingselskaper fikk i fjor et resultat etter skatt på 4.780 millioner kroner. Uten gevinsten på 5,3 milliarder fra salget av aksjene i Scancem ville det heleide Røkke-selskapet gått med et underskudd på drøye 500 millioner kroner.