Høyt avgiftsnivå truer flytrafikken

Det høye avgiftsnivået innen norsk luftfart er i ferd med å bli et alvorlig problem som kan knekke flyselskapene.