Høye arbeidskostnader

Høyt kostnadsnivå blir ofte oppgitt som årsak til at norsk næringsliv har vansker med å hevde seg i utlandet. Men Tysklands industri har verdens høyeste arbeidskostnader, og likevel går landets økonomi så det suser.