Gjennombrudd for Sola-firma

ADB Systemer på Sola feirer attraktiv kontrakt med Hordaland fylkeskommune.