Nye komiteledere til ONS 2002

Avtroppende sjef for Norske Shell, David Loughman, vil fortsatt ha gjøremål i Stavanger.