Låne-rush etter ungdomsboliger

Interessen for å bygge rimelige ungdomsboliger tar seg nå kraftig opp. Men lånesøknader til Husbanken er ennå ikke begynt å strømme inn.