• Dekan Ole Ringdal ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) manglet ingeniør-studenter. Nå tar han inn søkere med fagbrev. Lars Idar Waage

UiS vil la elever med fagbrev bli ingeniører

Mangelen på ingeniører har skapt en ny mulighet for søkere med fagbrev innen elektrofag; Y-veien. UiS har opprettet 30 studieplasser. 138 søker har meldt seg.