• De svenske lederne i banken Avanza øver improvisasjon på teaterscenen. Fra venstre: Martin Tivéus, Claes Hemberg og Henrik Källén. Tomas Oneborg

Improvisasjon øker kreativiteten

Improvisasjonsteater kan være rene vitamininnsprøytningen for kreativiteten på jobb. Det er også bra for organisasjonen som helhet, viser ny svensk studie.