• De fleste elevene i denne klassen har mange års yrkeserfaring før de videreutdanner seg på Fagskolen Helsesfag. Foran sitter Torbjørg Laksesvela som jobber i Bjerkreim kommune. Bak henne snakker lærer Jorunn Løge med Hanne Margrete Håland, som arbeider i Time kommune, Jarle Aasland

Denne utdanningen gir deg jobb

— Kommunene trenger oss både innen eldreomsorg, kreftomsorg og i psykisk helsearbeid. Men skolen er fortsatt ukjent hos politikere og i kommunene. Vi har plass til flere studenter.