Kirurg vant rettssak mot Avisa Nordland

Salten tingrett fastslår at Avisa Nordland krenket kirurgen Ratislav Kunda da de omtalte den såkalte kirurgiskandalen. Avisen må betale Kunda en erstatning på 400.000 kroner.