16 prosent flere ledige jobber i Rogaland

Ungdomledigheten går ned, tallet på permitterte synker og antallet ledige jobber øker kraftig. Utsiktene til å skaffe seg arbeid og inntekt ser lovende ut i oljefylket.