• Det ble full jubel hos Amesto da Cecilie Tunge fortalte at hun var gravid. Gisle Tungland mener alle bedrifter bør strebe etter å forholde seg utelukkende positivt til barselpermisjoner. Tunge har besøkt arbeidsplassen sin sammen med sønnen Gabriel flere ganger i permisjonen, og gleder seg til å komme tilbake i jobb i januar. Jonas Haarr Friestad

- Barselpermisjon er en mulighet for bedriften

Administrerende direktør Gisle Tungland i Amesto mener arbeidsgivere bør fokusere på de positive sidene, når en ansatt skal ut i barselpermisjon.