• Margarita Sildelid, til venstre, mener det er mye enklere å jobbe med matte i denne gruppen enn å gjøre det hjemme. Klassevenninne Idunn Lindal Haug fra 1. trinn ved St. Olav videregående skole og mentor Espen Johnsen. Jarle Aasland

- Bedre å gjøre matte sammen med andre

Faller rullegardinet ned når læreren skriver brøker og likninger på tavla, ja da er hjelpen nær deg. Tilbudet heter Enter, er gratis og gjelder alle elever på videregående.