• Det er stor kamp om stillingene på SUS. Pål Christensen

500 søkere til en sykehusstilling

Noen nyutdannede må vente flere år for å komme inn på arbeidsmarkedet, andre får aldri en stilling. Legeforeningen har sendt brev til helseminister Jonas Gahr Støre der de krever at antallet stillinger for turnusleger må økes.