• Colourbox

Studenter reagerer på klageordning

Klager en student på eksamenskarakteren ved Universitetet i Oslo, vil den nye sensoren få vite navnet på den første sensoren og den opprinnelige karakteren.