Advokatfirma i Stavanger dømt til å betale 75 mill til Sparebank 1 SR-Bank

Kluge Advokatfirma AS med flere, dømmes til å betale 75 millioner kroner til SpareBank 1 SR-Bank ASA med tillegg av forsinkelsesrenter fra 30. september 2016 og frem til betaling skjer.

Hovedkontoret til SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted Terrasse 1.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Dommen ble avsagt i Borgarting Lagmannsrett, opplyser Sparebank 1 SR-bank, som fikk meldingen onsdag. Dommen er tidligst rettskraftig om en måned.

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma som ble etablert i Stavanger i 1923.

Saken dreier seg om to Super Puma-helikoptre som banken ble ufrivillig eier av i 2016.

Kluge Advokatfirma ble leid inn som rådgivere da to leieavtaler med modellen Eurocopter Super Puma skulle fremforhandles i 2011 og 2012. I kontrakten var det en egen konkursklausul som SR-bank hevder at de ikke visste om. De hevder derfor at Kluge gjorde en for dårlig jobb i forhandlingene og at de handlet uaktsomt.

Etter Turøy-ulykken søkte nemlig morselskapet til helikopterselskapet CHC om konkursbeskyttelse i USA. CHC ble erklært insolvente og SR-bank satt igjen som eiere av to helikoptre de slett ikke hadde lyst på.

Det opprinnelige kravet fra banken var på 160 millioner kroner, og lagmannsretten har gitt SR-bank delvis medhold.

– Det er foretatt en avkorting på 60 prosent da retten mener at også banken her har et objektivt ansvar. Vi vil nå sette oss grundig inn i dommen før vi kan komme med noen ytterligere kommentarer, sier konserndirektør for kommunikasjon i SR-bank, Thor-Christian Haugland til Aftenbladet.

I sine domspremisser sier lagmannsretten at SR-banks tap hadde vært unngått med en forsvarlig opptreden av bankens saksbehandler. Lagmannsretten har altså funnet at skadelidtes (SR-bank) handlemåte i denne sak fremstår som mer kritikkverdig enn skadevolders. Dette ligger til grunn for at retten trekker fra 60 prosent på det opprinnelige kravet.

Ettersom ingen av partene har fått medhold fullt ut, må begge betale sine egne saksomkostninger. SR-bank dømmes i tillegg til å betale totalt snaue 2,5 millioner kroner til forsikringsselskapene Tryg og XL for sakskostnader påløpt i tingrett og lagmannsrett. Disse selskapene var ansvarlige for erstatningssummer som overstiger 100 millioner kroner og fikk begge medhold i at anken mot dem forkastes.

Publisert: