Heimdal får leve til 2023

Gassenteret som har stått siden 1985 hadde i utgangspunktet planlagt å si takk for seg i år. Men på grunn av nye gassfunn på Valemon får den stå til 2023.

Etter nesten 50 år er det slutt for Heimdal i 2023.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Equinor kunngjorde i dag at de forlenger levetiden på gassenteret vest for Sveio. Siden oppstarten på 80-tallet har plattformen produsert 46 milliarder kubikkmeter gass og 7 millioner kubikk væske.

Equinor var i utgangspunktet innstilt på å sette kroken på døra for Heimdal i år. Men når det nå ventes et par siste lønnsomme år for gassenteret velger de likevel å forlenge anleggets livsaften til 2023.

Produksjonen fra Valemon forventes å øke da det skal bores 3–4 nye gassbrønner i 2021 og 2022.

– Heimdal er et eksempel på hvordan investeringer i infrastruktur på sokkelen utløser fremtidige muligheter for verdiskapning, sier Geir Sørtveit, direktør for Utforskings- og produksjonsområde Vest i Equinor.

Når feltet stenger ned har det produsert og prosessert omtrent 700 millioner fat oljeekvivalenter og gitt inntekter til omtrent 260 milliarder kroner for partnere og staten.

– Heimdal har levert store mengder gass til våre kunder i Europa og har skapt arbeidsplasser og bygget viktig kompetanse i den norske petroleumsklyngen, fra utbygging til drift og senere som prosessknutepunkt for gass, sier han.

Feltet ble påvist allerede i 1972 etter at en letebrønn fant en gasskolonne. Likevel skulle det ta mange år før feltet ble satt i produksjon. Det var usikkert om det kunne bygges ut. Det var for eksempel ikke noe transportsystem for eksport av gass fra Norge til Europa. Løsningen ble Statpipe – europaveien for gass fra Norge. I tillegg ble landanlegget Kårstø bygget.

– Heimdal er et viktig felt som flere ganger har vist vei for den norske petroleumsnæringen. Først ved å bidra til byggingen av Statpipe, som er en hjørnestein for den norske gasseksporten til Europa. Videre ved å skape verdi også etter å ha produsert ut sine egne ressurser, sier han.

Allerede på slutten av forrige årtusen var det usikkert om Heimdal hadde livets rett noe lengre. Gassen i Heimdal-reservoaret var nemlig produsert. Løsningen ble et gassknutepunkt, som Heimdal skulle stå for. I senere år har også Valemonfeltet blitt koblet på Heimdal for prosessering.

I 2023 er det altså slutt. Begge plattformene skal fjernes og det er Heerema som skal stå for fjerningen. De sto for øvrig også for byggingen i 1985. Plattformene skal fjernes i tidsrommet 2025–2027. De nesten 120 Equinor-ansatte på feltet skal flyttes og Heimdal skal gå inn i historien.

Publisert: