Konkursraset som aldri kom

Publisert: Publisert:
Etter at Norge stengte ned, har utspill om nært forestående konkursbølger kommet jevnlig.
Hittil har forventningene bommet. Antallet bedrifter som har gått over ende i 2020 er faktisk lavere enn i fjor. Hva skjedde?
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

De varslede konkursbølgene over norsk næringsliv har foreløpig uteblitt. Så langt i år har det i stedet vært 10 prosent færre konkurser sammenlignet med i fjor.

Skyldes det eksemplarisk styring fra landets folkevalgte?

Har det vært rent strategiske utspill for å påvirke politikken?

Eller har ekspertene rett og slett tatt feil?

Og hva tror de om fremtiden nå?

Vi har hørt med noen av «dommedagsprofetene».

– Det skal et under til om det ikke snart blir et konkursras.
Kredittøkonom Per Einar Ruud har sluttet å tro på «konkursrekord» i år.

– Har vi sett et mirakel?

– Underet har vel skjedd, ja, og det er ikke bare vi som har bommet litt på det. Jeg var ganske sikker på at krisen ville påvirke næringslivet slik at det ble flere konkurser, men jeg må vedgå at jeg tok feil i mai.

Da coronakrisen inntraff, sluttet det offentlige å begjære selskaper konkurs for en periode. I kombinasjon med kontantstøtte samt utsettelser på skatter og avgifter, bidro det til svært lave konkurstall.

Med juni-utgifter som feriepenger og momsinnbetaling, trodde imidlertid Per Einar Ruud at økningen ville komme, men heller ikke da snudde trenden. Og i august fikk vi de hittil mest overraskende tallene, sier kredittøkonomen.

Da falt antallet konkurser med hele 41 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi har sluttet å tro på at det blir noen konkursrekord i år, men jeg er redd det kommer flere konkurser utover høsten nå som kompensasjonsordningen er avsluttet, sier Ruud.

– Hvorfor tok du feil?

– Kompensasjonsordningen skal ha mye av æren. Og så er det slik at bransjen som hvert år har flest konkurser, omtrent en fjerdedel av totalen, er bygg og anlegg. Men det er en sektor som ikke har merket krisen så godt, det har fortsatt å være mye virksomhet på både veier og anlegg.

– Denne uken markerer starten på en lenge varslet konkursbølge over norsk næringsliv.
Partner Christian Aandalen i Fair har blitt overrasket over de lave konkurstallene.

Aandalen forventet å se en ketchupeffekt i antall konkurser de påfølgende ukene i juni. I stedet fikk vi ifølge Bisnode månedens laveste konkurstall siden 2012.

– Var det et feilaktig varskurop?

– Den som lever får se, men det har overrasket oss. Den uken forventet vi at det skulle fortsette å stige, men så vedtok jo Stortinget nye utsettelser av innbetaling av skatter og avgifter, sier Aandalen.

– Jeg tror at om vi skal se dette i retrospekt, så har tiltakspakkene vist seg å fungere bedre enn forventet. Men jeg er fremdeles redd for at det er et etterslep av konkurser som venter.

– Så konkursraset kommer?

– Vi er veldig sikre på at vi vil se en økning i antall konkurser på et tidspunkt, men det er vanskelig å spå akkurat når. Hvis Skatteetaten fortsetter å være tilbakeholdne vil det ta tid, men når de strammer til, kommer det flere konkurser. Rundt nyttår kanskje.

– Vi må anta at det blir tøffere tider fremover. Vi regner med en stor økning av konkurser, og jeg tror andre kvartal blir dystert.
Administrerende direktør Ole Hasven mener konkurstallene er et tegn på at krisepakkene har fungert.

Andre kvartal har vært dystert på flere økonomiske målestokker, men ikke antallet konkurser.

Sammenlignet med samme periode i fjor ble det snarere en nedgang på nesten 30 prosent.

Ole Hasven forklarer seg med at den første fasen av coronaepidemien var preget av mye usikkerhet.

– Konkurstallene hittil er kanskje et tegn på at krisepakkene har fungert, sier han.

– Og så har det vært bemerkelsesverdig hvor fort vi har klart å legge om vanene våre og ta i bruk digitale løsninger. Vi kjøper like mye som før, bare i litt andre mønstre.

– Jeg tror det kommer en kraftig konkursøkning, muligens i midten av juni, i forbindelse med utbetaling av feriepenger.
Advokat og partner Nils Holger Koefoed sier at reiseforbud og økt forbruk i Norge forhindret flere konkurser.

Grunnen til at han ikke traff med forventningen er at kontantstøtten, utsettelser av moms og skatt samt reiseforbudet sørget for tidenes shopping-sommer, forklarer Koefoed.

– I tillegg stoppet ikke bare det offentlige, men også selskaper og privatpersoner å drive inn penger. Det var nok ingen som ville ha på seg at de hadde slått andre konkurs i den perioden der.

1. september utløp imidlertid kompensasjonsordningen, samme dato som den utsatte fristen for innbetaling av moms for andre termin utløp.

– Ut ifra det jeg har fått av signaler fra det offentlige, vil de nå inndrive sine forfalte krav igjen. Det er et stort etterslep av konkursberamminger fra kemneren, så statistikken vil nok utjevne seg.

– Vi må huske at kompensasjonsordningen kun dekker de faste utgiftene. Det eneste som kan redde treningssentrene, er å åpne igjen.
– Spørsmålet er ikke om det blir noen konkurser, men hvor mange konkurser det blir.
Bransjedirektør Kjersti Oppen og Virke-topp Ivar Horneland Kristensen mener konkursspøkelset fremdeles henger over treningssentrene.

Til Oppens spørsmål om konkurser i treningsbransjen er svaret så langt i år fem. Det er én mer enn i fjor.

– Jeg står for det jeg har sagt. Faren for konkurser er på ingen måte over, de er egentlig bare utsatt. Vi frykter at det er nå det starter, og at høsten og vinteren blir veldig vanskelig, sier Virke Trening-direktøren.

De fremhevede sitatene stammer fra en periode der treningssentre var pålagt å ha stengt og regnskapene besto av nesten utelukkende utgifter.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen peker på kompensasjonsordningen og deretter gjenåpningen av samfunnet som grunn til at konkursene foreløpig har latt vente på seg.

– Men pandemisituasjonen er på ingen måte over. Det er for tidlig å begynne å oppsummere nå og si at tallene hittil er slik det ble, sier han.

– Overdriver dere bekymringene deres for å bli hørt og vinne frem med politikk?

– Vi er helt tydelig på hvem vi representerer, men er seriøse og baserer oss på tallene vi har fra våre medlemmer og bransjene deres.

– Det vil være veldig overraskende om ikke det sterkeste tilbakeslaget i norsk økonomi siden krigen også ga høyere konkurstall fremover.
Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener det samme som i juni, at det vil overraske ham hvis ikke konkurstallene øker fremover.

Siden Dørums utsagn har tre måneder gått uten at vi har sett noen økning, snarere tvert imot.

– Jeg mener det samme nå som da. For den økonomiske aktiviteten har falt betydelig, og hvis vi går bakover i tid så ser vi at dette har pleid å føre med seg flere konkurser, sier Dørum.

– Når kommer konkursene?

– Hverken da eller nå ønsket jeg å komme med tall eller datoer. Men dersom jeg har vært pessimistisk relativt til andre, handler det om tidligere erfaringer, både fra 80-tallet og finanskrisen i 2008.

– Uansett er det ikke tvil om at det er en tøff tid for norsk økonomi, det ser vi på både ledighetstall, aktivitet og også NHOs egne barometre.

NHO har gjennom krisen gjennomført jevnlige spørreundersøkelser blant sine medlemsbedrifter for å kartlegge hvordan næringslivet anser egne fremtidsutsikter.

I mars svarte hver tredje respondent at de fryktet konkurs. I midten av august var andelen 12 prosent.

Konkurser
Publisert: