Hitecvision frikjennes etter konkurs i eget datterselskap

Hitecvision får ikke kritikk etter den omstridte konkursen i Norwegian Piping (NP). Like før konkursen ble verdiene i NP solgt til et annet Hitecvision-selskap. Kreditorene satt igjen med et tap på 123,8 millioner kroner.

Det var varelageret som hadde mest verdi i konkursboet til Norwegian Piping AS. Det ble solgt for 31 millioner kroner.
Publisert: Publisert:

Det Hitecvision-eide oljeserviceselskapet Norwegian Piping AS gikk over ende 25. september 2020. Mange kreditorer som tapte store beløp, var kritiske til måten det skjedde på.

Var selskapet ribbet for verdier av eierne mens kreditorene satt tilbake med tapet?

«Svært dårlig forretningsmoral» var en av overskriftene i Aftenbladet/E24.

Dette var første gang oppkjøpsfondet Hitecvision, etablert i 2002, begjærte et eget selskap konkurs.

– Vi tapte mest

Ledelsen i Hitecvision og Moreld, der NP var et datterselskap, understreket at eierne var de største taperne.

– Dette ble gjort for å redde arbeidsplassene i Norwegian Piping under et nytt eierskap. Moreld sitt tap er flere ganger større enn det tapet som leverandørene ble påført gjennom konkursen, sa Ole Ertvaag i Hitecvision til Aftenbladet/E24 i februar 2021.

Han ønsker ikke å kommentere saken nå.

Ole Ertvaag og Hitecvision måtte for første gang gå til skifteretten med en oppbudsbegjæring i september 2020.
Les også

Øgreid-dom kan «redde» Hitecvision

Solgt for 34 millioner

Bostyret kom nylig med sin sluttrapport til Oslo tingrett. Der kommer det fram at verdiene i NP ble solgt for 34 millioner kroner til det spanske selskapet Tubacex sin norske avdeling, TSS Norway.

Det er ikke funnet uregelmessigheter verken under eller like før konkursen.

Bostyreren, advokat Stine Dalenhag Snertingdalen i Kvale Advokatfirma i Oslo, skriver at det har vært en omfattende bobehandling, og at man nøye har gjennomgått virksomhetsoverdragelsen (salget til Tubacex) den 18. september 2020, altså en uke før oppbudsbegjæringen.

Slet lenge

Det går fram av bostyrets rapport at Norwegian Piping lenge slet med dårlig økonomi. Det samlede underskuddet for årene 2016 til og med 2019 var 119 millioner kroner.

Ved årsskiftet 2019/2020 signaliserte Hitecvision at de kunne være villige til å tilføre ny egenkapital og redusere bankgjelden. Men noen måneder seinere, med covid-19 og lavere oljepris, bestemte hovedaksjonæren seg for at skifteretten måtte bli neste stopp.

Riktig pris

Det er ikke ulovlig å selge verdier i et selskap til et nærstående selskap før en konkurs, men det må skje «på markedsmessige vilkår». Altså at verdiene selges til riktig pris.

I dette tilfellet ble alle eiendelene i NP solgt via et annet Hitecvision-selskap og videre til Tubacex for 34 millioner kroner. Det var varelageret som hadde størst verdi, rundt 31 millioner kroner.

Før konkursen hadde NP rammeavtaler med store kunder, blant andre Equinor. Noen av kreditorene mente at disse kontraktene hadde stor verdi.

Styret i NP skriver i sin redegjørelse til bostyret at det var høyst usikkert om kundene ville videreføre disse kontraktene i et nytt selskap. Denne usikkerheten reduserte verdien av rammeavtalene. Dermed ble verdien satt til 300.000 kroner ved salget.

Konkurs tidligere

Borevisor konkluderer med at Norwegian Piping, som skiftet navn til NPG1 dager før konkursen, egentlig var konkurs (insolvent) allerede tidlig i 2020. Oppbudsbegjæringen kom først i slutten av september samme år.

Ingen av kreditorene får dekket kravene sine, som beløpet seg totalt til 123,8 millioner kroner.

Kostnadene til bobehandlingen har vært 483.000 kroner, og disse får Kvale Advokatfirma dekket.

Alle kreditorene fikk en orientering om konkursen og salgsprosessen i august i fjor. Ingen av dem ville stille økonomisk garanti for en enda grundigere granskning av konkursen.

Advokat Gian Luca Congeddu i Ecit Law i Oslo representerte to av de utenlandske kreditorene som mente at konkursen ble håndtert kritikkverdig. Han ønsker ikke å kommentere saken nå.

Publisert: