Mener Stat­kraft «vil­leder» om egen strøm­spekulasjon

Næringsministeren vil ikke pålegge Statkraft å dokumentere at selskapets spekulative virksomhet er lønnsom. – Bør evalueres av uavhengig utvalg, sier kraftekspert Halvor Hoddevik.

– UNDERLIG: Kraftekspert Halvor Hoddevik er overrasket over at staten som eier ikke krever mer innsyn i Statkrafts spekulative virksomhet.
Publisert: Publisert:

– Det er underlig at statens mål med eierskapet i Statkraft tilsynelatende er høyest mulig avkastning over tid uten forbehold om risiko, sier Halvor Hoddevik i Rann Rådgivning til E24.

Han er overrasket over hvordan næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) har svart på SVs skriftlige spørsmål om Statkraft-divisjonen «Markedsoperasjoner», som gikk med hele fire milliarder i minus i tredje kvartal.

Divisjonen er ansvarlig for å sikre deler av Statkrafts fremtidige produksjon til forhåndsavtalte priser, såkalte sikringsaktiviteter.

Men avdelingen forsøker også å tjene penger på kortsiktig spekulasjon i markedet, slik den mye omtalte traderen Einar Aas brakk ryggen på i 2018.

Statkraft hevder at den spekulative virksomheten er lønnsom, men vil ikke vise frem tall som dokumenterer dette.

SV har bedt næringsministeren pålegge selskapet å vise frem slik dokumentasjon. I Vestres svar, som stort sett siterer Statkrafts egne argumenter, kommer det frem at han ikke har planer om å gjøre noe slikt.

«Målet med statens eierskap i Statkraft er høyest mulig avkastning over tid. Aktiviteten fra markedsoperasjoner har over tid bidratt til inntjening i Statkraft, og understøtter statens mål som eier», skriver Vestre.

Hoddevik påpeker at Vestre, som Statkraft, ikke skiller mellom resultater over tid i henholdsvis selskapets sikringsaktiviteter og spekulasjonsvirksomhet.

– Det er primært tale om at Markedsoperasjoner har levert positive resultater, altså summen av spekulasjon og sikring. Ingenting her svarer på spørsmålet om hvorvidt spekulasjonen har bidratt positivt over tid, sier Hoddevik.

– Burde nedsette uavhengig utvalg

Heller ikke SV er fornøyde med svaret de har fått.

– Vi mener ministeren bør sørge for at Statkraft legger fram en oversikt over hva selskapet tjener på kortsiktig spekulasjon i strømmarkedet, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til E24.

– I tillegg ba vi om næringsministerens vurdering av om han syntes Statkraft bør drive med slik spekulasjon. Den vurderingen har vi ikke fått, sier Haltbrekken videre.

IKKE FORNØYD MED SVARET: Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og medlem av Stortingets Energi- og miljøkomité.

Når markedsprisen for strøm stiger mye på kort tid, slik den gjorde i tredje kvartal, faller verdien av Statkrafts langsiktige kontrakter som er sikret til en fast strømpris. Da må det gjøres nedskrivninger i regnskapet, og det er derfor ikke uventet at Markedsoperasjoner gikk i minus i perioden.

Hoddevik, som har lang erfaring som rådgiver til aktører i kraftbransjen, har imidlertid reagert på at resultater fra den spekulative virksomheten ikke rapporteres separat, slik Oljefondet gjør for sin aktive forvaltning.

– Departementet burde nedsette et uavhengig utvalg som kan evaluere både organiseringen av og resultatene fra den aktive spekulasjonsvirksomheten i Statkraft, på linje med de utvalgene som er nedsatt for evaluering av Oljefondets tilsvarende virksomheter, sier Hoddevik.

At Statkraft viser til at deler av tapene for Markedsoperasjoner i tredje kvartal ikke er realisert, mener han er irrelevant.

– Økonomisk er et urealisert tap like reelt som et realisert tap, sier Hoddevik.

– Sterkt villedende

I sitt svar viser Vestre til at Statkraft «understreker at virksomheten er underlagt omfattende systemer for risikostyring, som begrenser muligheten for tap».

– Dette er sterkt villedende, og kan være egnet til å gi politikere, eier og andre beslutningstagere inntrykk av at virksomheten gir potensiale for gevinst samtidig som den begrenser fare for tap, sier Hoddevik.

– Det høres ut som en gratis opsjon - det er det ikke. Enhver risikotagning som kan gi gevinst, innebærer risiko for tap, med mindre det foreligger muligheter for risikofri gevinst, noe det er få eksempler på i det nordiske kraftmarkedet, legger han til.

VISER TIL STATKRAFT: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han mener også den norske stat burde ha et bredere perspektiv enn å kun vurdere om man som aksjonær tjener penger på den spekulative virksomheten i kraftmarkedet, som han betegner som et nullsumspill minus de kostnader den medfører.

– Hvorvidt det er riktig at Statkraft bedriver denne type virksomhet bør ikke kun avhenge av om selskapet har hatt positive resultater fra spekulasjonsvirksomheten. Om så er tilfellet, speiles det i så fall av andre markedsaktørers tap, ikke en samfunnsmessig verdiskapning, sier Hoddevik.

Han påpeker at kraftmarkedets verdiskapende rolle ligger i effektiv fordeling av risiko mellom markedsaktører, noe som i hovedsak ikke handler om spekulasjon, men om strategisk posisjonstagning.

– Statkraft bør ha motiv til å selge deler av fremtidig produksjon til en på forhånd avtalt pris, akkurat som store kraftkonsumenter har behov for å kjøpe kraft til en på forhånd avtalt pris. Slik risikoallokering er, i motsetning til spekulasjon, samfunnsmessig verdiskapende, avslutter han.

«Integrert del av styringsmodellen»

Både Næringsdepartementet og Statkraft er blitt forelagt Hoddeviks uttalelser. Sistnevnte avviser at det har mål om høyest mulig avkastning uten forbehold om risiko.

«Alle aktiviteter innenfor Trading og Origination har gitte rammer for bruk av risikokapital. Alle andre markedsaktiviteter er knyttet til underliggende eiendeler. Verdien på fysiske eller finansielle kontrakter vil normalt svinge i verdi med motsatt vei av underliggende eiendeler. Kontraktene rapporteres i henhold til normale regnskapskrav (IFRS)», skriver Statkrafts presseansvarlig Lars Magnus Günther i en-post til E24.

«Risikostyringen er en integrert del av Statkrafts styringsmodell, og konsernets samlede risikoer blir gjennomgått og fulgt opp av konsernledelsen og rapporteres til styret», skriver Günther.

Næringsdepartementet har foreløpig ikke sendt et svar i saken.

Publisert: