Advarer om risiko for metallmangel i Europa

Europas grønne omstilling vil kreve 35 ganger mer litium, men også store mengder metaller som kobolt, aluminium og silisium, ifølge ny rapport.

SER DOBLET NIKKEL-BEHOV: Det anslår en ny rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven.
Publisert: Publisert:

Europas behov for en rekke metaller vil mangedobles når landene skal omstille økonomien og nå klimamålene de neste tiårene – en utvikling som gir risiko for metallmangel.

Det er konklusjonen i en fersk rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven som er laget på oppdrag fra Eurometaux, en europeisk bransjeforening for metallprodusenter.

Rapporten som legges frem i Brussel mandag, kommer samtidig som skyhøye energipriser og Russlands krig mot Ukraina har bidratt til kraftige prishopp og bekymringer for forsyningen i metallmarkedet.

Ser stort behov for metaller til grønt skifte

Fagfolkene ved universitet har laget prognoser for hvor mye metall Europa vil trenge frem mot 2050 for å nå målene i klimaplanen «Green Deal».

De peker på at Europas planlagte omlegging fra et fossilt til grønt energisystem vil kreve økt metallbruk på områder som elbiler, batterier, solceller, vindturbiner og hydrogenteknologi.

– Europa må snarest bestemme seg for hvordan man skal få til å bygge bro over det truende forsyningsgapet for primærmetaller til det grønne skiftet, sier Liesbet Gregoir, som er rapportens hovedforfatter, i en pressemelding.

Ifølge prognosene vil Europas behov for litium bli 35 ganger høyere enn i dag, mens kobolt-etterspørselen vil øke 3,5 ganger og sjeldne jordarter tre til seks ganger. Disse metallene inngår i alt fra elbiler til fornybar energi.

Europas planer vil føre til følgende behov for flere andre metaller i 2050, anslår rapporten:

  • 1,5 millioner tonn kobber – 35 prosent mer enn i dag
  • 4,5 millioner tonn aluminium – opp 33 prosent
  • 400.000 tonn nikkel – en dobling fra dagens etterspørsel
  • 300.000 tonn sink – mellom 10 og 15 prosent mer enn i dag
  • 200.000 tonn silisium – opp 45 prosent

«For noen metaller er påvirkningen på etterspørselen så sterk at den er ventet å bli forstyrrende. Kobber, litium, nikkel, kobolt og potensielt sjeldne jordarter har høyest risiko for forsyningsbegrensninger ved slutten av dette tiåret», skriver Gregoir og de andre fagfolkene.

De peker på at Europa kan dekke metallbehovet ved å øke egen produksjon i årene frem mot 2040, ved siden av økt import. Deretter kan gjenvinning av metaller bidra med mye av behovet.

Tidligere har Det internasjonale energibyrået (IEA) advart om at verdens klimaambisjoner ikke står i forhold til tilgangen på de kritiske mineralene som er nødvendige.

– Vil kreve store mengder med materialer

– Elektrifisering vil kreve betydelig mengder med aluminium, kobber, kobolt, stål, samt silisium og ferrosilisium som Elkem produserer. Det grønne skiftet vil kreve store mengder med materialer til produktene som skal lages, sier Elkem-sjef Helge Aasen til E24.

Selskapet han leder har planer om en storstilt satsing på produksjon av anodegrafitt, et batterimateriale, til blant annet bilbransjen.

Beslutningen om å bygge en fabrikk på Herøya i Porsgrunn skal tas i første halvdel av 2022. Anlegget skal i første omgang årlig produsere nok grafitt til batterier til 20.000 elbiler.

Slik skal Vianodes anlegg for produksjon av batterimaterialer i Porsgrunn etter planen se ut.

En fullskala fabrikk, med produksjon av grafitt til mer enn 1 million elbiler, avhenger av at Elkem kan sikre langsiktige kraftkontrakter og tilgang til nett, samt offentlig støtte.

– Vi trodde vi hadde et stort prosjekt på 30.000 tonn. Nå snakker vi om 60.000 tonn, og det er kanskje for lite det også, sier Aasen.

Ser kinesisk omlegging

Aasen sier det kan være behov for å bygge opp mer produksjonskapasitet for metaller og materialer i vestlige land.

Konsernsjef Helge Aasen i Elkem.

Han sier at han ikke ser for seg en situasjon på kort sikt der det ikke finnes mineraler å produsere metallene fra.

– Det som skjer akkurat nå er mer flaskehalser og kortsiktige hendelser, men det har tradisjonelt alltid løst seg. Det som kanskje kan endre en del ting er at vi ser en regional utvikling på grunn av spenningene mellom USA og Kina i første omgang.

Elkem-sjefen påpeker at Kina har stått for mye av den nye globale kapasiteten innen produksjon av metaller som stål, aluminium og silisium.

Men Kinas periode som global leverandør av energiintensive metaller er i ferd med å ta slutt, tror Elkem-sjefen.

– Kina hadde selv energikrise i fjor, og har en strategi om å legge om til en mer kompleks økonomi. Istedenfor å levere stål til europeisk bilindustri prøver de nå å eksportere ferdige biler til oss, for å sette det litt på spissen.

Publisert: