Veterinærhøgskolen beklager medisinbruk

Norges veterinærhøgskole (NVH) har fram til 2007 brukt samme antibiotika på spegris som dyrlege Freddie Helgesen, selv om preparatet ikke har vært tillatt på matproduserende dyr etter 2003.