Hver 3. offentlige tannlege er utenlandsk

30 prosent av tannlegene i den offentlige tannlegetjenesten i Rogaland er fra utlandet.