Investor kjøper Ladstein-areal for 17-18 mill.

Statens vegvesen har selt det om lag 20 dekar store næringsarealet på Ladstein i Finnøy for 17-18 millionar kroner. Kjøpar er Rune Runestad frå Stavanger.