Coop og Amfi slår seg saman

Visjonen er at Nærbø skal ha eitt stort handlesenter i staden for to halvsmå. Det skal styrka handelen.