• Ove Heimsvik

Million-utbetaling legges på is

Penge-utbetalingene i Øglænd Feriehjem og Personalforening i Sandnes blir utsatt fram til neste årsmøte. Men fortsatt skaper saken sterk strid i styret.