• Jan Tore Glenjen

Renovatøren er på vei til India

— I avfallsbransjen må du tenke miljø eller dø. Trygve Jacobsen er klar for etablering i India.